Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Cafe ve Büfe Kiralama İhalesi

FacebookTwitterGoogle bookmark

kikKuğulu Parkın içindeki Cafe ve Siteler Caddesi Parkının içindeki Büfe 10 yıllığına kiraya verilecektir...

 

İ L A N

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


 1. 1. Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 2017/92 sayılı kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait Arifbey Mahallesi Siteler Caddesinde  bulunan parktaki Büfenin ve Hanlıköy Mahallesi Sanayi Caddesi No:64 te Bulunan kuğulu parkın içindeki Cafenin Belediye Encümenince 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.                               
 2. 2. İhaleye ait Şartname ve ekleri Arifiye Belediyesi yazı İşleri  Müdürlüğünden 50 TL bedelle alınabilir.  
 3. 3. İhale, 13.12.2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediye Meclisi Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 4. 4. 10 yıllık kira için belirlenen KDV. dahil Muhammen Bedeller ve Geçici Teminat miktarları aşağıdaki şekildedir.


CİNSİ

A D R E S İ

MUHAMMEN BEDELİ(TL)

GEÇİCİ      TEMİNAT

Büfe

.Arifbey Mah.Siteler Cad.

300 x 120ay=  36.000

1.080 TL.

Cafe

Hanlıköy Mah.San. Cad.No:64

700x120 ay=   84.000

2.520 TL.

 1. 5. İhaleye Katılmak için Gerekli Evraklar :
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2017 yılı onaylı)
 • Gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • Vekaleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname
 • Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat
 • İhale dökümanının satın alındığına dair belge
 • Ortak girişim ise, ortakların her birinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2017 yılı onaylı)

İlan Olunur.                                                                                                                                                                                İsmail KARAKULLUKÇU

                                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı


Hava Durumu

°F°C
Arifiye
Partly Cloudy
Tue
Partly Cloudy
7 | 17
Wed
Mostly Cloudy
8 | 16
Telif Hakkı © 2017 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.