Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Nüfus ve Sosyo Ekonomik Durumu

FacebookTwitterGoogle bookmark

Arifiye'de 1960' tan bu yana beşer yıllık Nüfus sayımı sonuçlarına göre;

YILLAR

NÜFUS

1960

2.827

1965

4.972

1970

6.269

1975

7.690

1980

8.899

1985

10.945

1990

13.111

2000

18.580

2007

24.148

2008

38.293
        Bu verilere göre nüfus büyümesi yöntemi ile 2030 yılında 115.000'e ulaşılacağı hesaplanmaktadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre mevcut nüfus resmi olarak 38.156' dır. Bu rakama, ilçemize or-köy statüsünde bağlı olan köyler dahil değildir. Köyler de dahil edildiğinde 2013 yılı itibarı ile ilçe nüfusumuz 44.000 civarındadır. Bu da Arifiye'nin çevresinde bulunan Sanayi Alanlarının oluşundan kaynaklanmaktadır. Buna dayanılarak 1994 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli imar planlarına göre 1600ha.'lık alanın 1380ha. Toplam planlı alanı kapsamaktadır. Nüfus 115.000 kişi net nüfus 289 kişi/ha. olarak hesaplanmıştır. Ancak 17 Ağustos- 12 Kasım 1999 deprem sonucu yapılan plan revizyonlarınagöre Yapı Yasaklı bölgelerin oluşması ve Jeolojik - Jeoteknik yönden yapılaşmaların kat adetlerinin azaltılması sonucu nüfus 62.000 kişi olarak hesaplanmıştır.

        Arifiye nin 1986-1991 yılları arasında gerek içme suyu isale hatların yenilenmesi ve imar planı kararları çerçevesinde kanalizasyon sistemin yapılması sonucu vatandaşlarımızın en büyük sorunları halledilmiş olup, bugün 52.km kanalizasyon, 60.km içme suyu şebekesi mevcuttur. Ayrıca 5000 ve 2000 Tonluk iki adet su deposu hizmet vermektedir. Buda gösteriyor ki Arifiye vatandaşlarımızın her türlü hizmetleri yerine getirilmektedir. Ayrıca Arifiye de Arifbey Mahallesi tamamen Doğalgaz hattı geçmiş olup bugün 1200 aboneye ulaşmıştır. Bundan başka iki adet Sağlık Ocağı hizmet vermektedir. Arifiye'nin yerleşim alanları içinde bugün 11 adet Camii ve ayrıca Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Yuvası ile yaşlılar yurdu yer almaktadır.

        Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalardan anlaşılacağı gibi birbiri ile sınır komşusu olan Arifiye, Hanlı ve Nehirkent beldelerinin 5216 sayılı yasa gereği imar uygulama yönünden bağlı olan köylerle birlikte toplam alan 15.000 hektar alanı kapsamaktadır. Bu günkü sayıma göre toplam 44638 nüfusu kapsamaktadır. Bu üç beldenin doğusunda Sakarya nehri kuzeyinde E-5 karayolu, batısında Sapanca gölü ve güneyinde Geyve Boğazı ile sınırlanmaktadır. Ülkemizin tüm ulaşım yolları bu bölgeden geçmekte olup ekonomik ve savunma yönünden ülkemizin önemli bir noktası olmuştur. Ayrıca ülkemizin Batı ve Doğuyu birbirine bağlayan tren yolu ile irtibatlandırılmıştır. Bu itibarla bu üç belde ülkemizin en önemli noktası olması ile kurtuluş savaşımızda da önemli bir yere sahiptir.

       Başta TOYOTA (Nehirkent), GOODYEAR, OTOKAR, TANKPALET gibi tesisler bu bölgede çok büyük işsizliği önlemiş ve ayrıca bölgenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması sağlamışlardır ve halende sağlamaktadırlar. Bundan başka büyük Sanayi kuruluşlarına yan Sanayi olarak hizmet veren küçük ölçekli Sanayi tesisleri de ekonomimize çok büyük katkı sağlamaktadır. Buna dayalı olarak Sakarya İlinde 1.Organize Sanayinin tesisleri de bu bölgeyi daha güçlü hale getirmişlerdir.

        Bundan başka Sanayi tesislerine yan Sanayi olarak hizmet veren küçük ölçekli sanayi tesisleri de bu üç belediyenin sınırları içinde yer almaktadır. Büyükşehir Belediyemizce, şehir içinde yer alan oto terminalini Hanlı ve Arifiye beldelerinin kuzey kesişim noktasına yapmaya karar vermiş bulunmaktadır. Bütün olumlu hizmetlerinin ışığında, üç belediyenin halen yürürlükte olan imar planlarına göre toplam 150 000 nüfus hesaplanmaktadır.

        Ayrıca bu üç belediyenin alt yapı donanımları eksiksiz olarak bitmiş olup hizmete açıktır. Bundan başka bu bölge eğitim ve sağlık açısından en ciddi alt yapıya sahiptir. Bunlardan bazıları Toyota Hastanesi tam teşekküllü olarak hizmet vermektedir. Eğitim açısından 5(beş) adet lise 15(on beş) adet ilköğretim okulu bulunmaktadır.

EKONOMİ

Arifiye'de genelde tarım ve hayvancılık ön planda iken, 1970'li yıllardan sonra giderek azalmaya başlamıştır. Goodyear Fabrikasının kurulmasına müteakip ülkemizin önde gelen Toyota, Otoyol, Otokar, Fruehauf, Tırsan ve Reysaş gibi firmalarının yapmış olduğu yatırımlar bölgeyi sanayi için gözde bir konuma getirmiştir.

SAKARYA OTO SANAYİ SİTESİ

Marmara Bölgesinin en önemli oto sanayisinde biri olan Sakarya Oto Sanayi Sitesinin büyük bir bölümü ilçemiz sınırları içinde kalmaktadır.

1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesi Yüksek Planlama Kurulunun 07.06.1993 tarihli kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu karara istinaden saptadığı tamamı Arifiye İlçesinde, Kuzeyinde Hanlı Belediyesi, Güneyinde Ankara - İstanbul TEM Otoyolu, Doğusunda Sakarya Nehri ve Batısında E - 25 Eskişehir Adapazarı yolu ile sınırlanmış 162 Hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. 162 hektarlık alanın 13.6 hektarı yollara 23.5 hektarı yeşil alanlara 3.8 hektarı Sosyal Tesis ve Teknik Destek alanlarına ve de 121.1 hektarı da Sanayi Parseli olarak ayrılmıştır. 121.1 hektardan oluşan sanayi alanı kuruluş anında irili ufaklı 63 adet sanayi parseline bölünmüştür. Altyapı çalışmaları 1995 yılında başlamış 2005 yılı sonu itibarı ile Doğalgaz, Asfaltlama, Hızlı İnternet dahil tamamı bitirilmiştir. O tarih itibarı ile Alt yapı yatırımlarına Yirmi İki Milyon Dolar civarında harcama yapılmış ve hizmete sunulmuştur. Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesinde ilk fabrika inşaatı 1995 yılında başlamış ve 1997 yılında bitirilmiştir. Bugün için bütün Parsellerin tahsisi yapılmış, tahsisi yapılan arsalardan da 62 adedinde fabrika binaları bitmiş olup üretim devam etmektedir. Bölge sektörel açıdan incelendiğinde ağırlık Otomotiv yan sanayi olmak üzere Tekstil, Metal İşleri, Makine İmalatı, Elektrik - Elektronik, İnşaat ve İlaç sektörü temsilcilerinden oluşmaktadır. Ekonomideki dalgalanmalara bağlı olarak da 6500 ile 7500 civarında işçi çalışmaktadır.

SAKARYA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

        D-100 Karayolu ile TEM otoyolunun kesiştiği noktada Hanlı bölgesindeki Eski Mısır Araştırma Merkezi`nin alanında yapımı tamamlanarak hizmete giren Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminali, ilimizin dışa açılan kapısı konumunda. Yeni Terminalin toplam arsa alanı 83.076 metrekare. İnşaat alanı ise 24.000 metrekare. Terminalin içerisinde modern bir yapıda olması gereken her unsur düşünülmüştür. Otobüsler için geniş peronlar, yolcuların ve işletmelerin kolaylıkla kullanabileceği yazıhaneler, alış veriş yapılabilmesi için dükkanlar, bürolar, bekleme alanları, kafeteryalar ve daha bir çok mekanlar. 30 Eylül 2011 tarihinde hizmete giren Şehirlerarası Otobüs Terminali ilçemize büyük bir canlılık getirmiştir.

Telif Hakkı © 2020 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.