Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Yeşil Kart Başvurusu

FacebookTwitterGoogle bookmark

YEŞİL KART İŞLERİ:

Yeşil Kart 18.06.1992  tarih ve 3816 sayılı  ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin Yeşil  Kart verilerek Devlet tarafından  karşılanması yürürlüğe girmiştir.                
3816 Sayılı Yeşil Kart Kanunu ile Bağ-Kur, S.S.K., Emekli Sandığı v.b.. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, İl Sağlık Müdürlüğü Yeşil Kart Bürosundan temin edecekleri Yeşil Kart Başvuru Formunda belirtilen kurumları dolaştırdıktan sonra evrakları tanzim edilerek İlçe  İdare Kuruluna sevk edilmekte-dir. İlçe  İdare Kurulunca Yeşil kart verilmesine karar verilen ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı verilmektedir.

BAŞVURU 
Kanundan yararlanmak üzere Kaymakamlıklarda  (Sağlık Grup Başkanlığına bağlı  Yeşil Kart Bürosuna: Eski SSK üstü) ilk olarak başvuranların Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formları; Muhtarlıklara, Nüfus  Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne, Tapu Sicil Müdürlüğüne, Belediye Başkanlığına  ve gerekli görülen hallerde Emniyet veya Jandarma teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşlara havale edilir.

DEĞERLENDİRME VE YEŞİL KARTIN VERİLMESİ 
K
anundan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve incelemeler üzerine aynı hanede yaşayanların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılığı olan gelirleri, tarım gelirleri,menkul veya gayrimenkul kirası, faiz ve temettü gelirleri ile Devlet ’ten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen transfer ve hibe niteliğindeki nakdi gelirlerinin ve bu türlerden  aynı gelirlerinin yıllık net toplamının on ikide birinin hane sayısına bölünmesi suretiyle her bir kişinin hane içindeki aylık net gelir payını belirlenir.  
Hesaplanan gelir payları 1475 sayılı iş kanununa göre  sanayide çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan evli ve  bir  çocuklu  bir mükellefin ödemesi gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta pirimi düşüldükten sonra geriye kalan miktarının 1/3 ünde (Bakanlar Kurulunca artırılması halinde belirtilen oranında) az olduğu takdirde  o hanede yaşayan ve sağlık güvencesi bulunmayan talep sahiplerine Yeşil Kart verilmesi kararlaştırılır.

YOKLAMA (VİZE) 
Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartlarını senede bir defa “Vize” yaptırmak zorundadırlar.Yeşil Kartlarını aldıkları sağlık kuruluşlarına başvurarak  vizelerini oralarda yaptırırlar.

SEVK ZİNCİRİ
Yeşil Kart sahipleri,  Yeşil Kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde kendilerine verilen Yeşil Kartta yazılı bulunan Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesine  bu sevk zincirindeki sıraya uygun olarak başvurabilirler. 
İkamet yerleri dışında rahatsızlanmaları halinde İl  merkezlerinde Sağlık Müdürlüğünün , İlçelerde sorumlu Sağlık Ocağı Tabipliğinin , diğer yerlerde o mahaldeki Sağlık Ocağı Tabipliğinin sevk zincirine göre sevk edileceği sağlık kurum ve kuruluşu tarafından kart sahiplerine sağlık hizmeti verilir.

İPTAL 
Herhangi bir şekilde Kanunu’nun dışında sağlık güvencesi sağlanan  yahut aylık geliri veya gelir payları Kanun kapsamı dışında kalan, başka il veya ilçelere nakleden Yeşil Kart sahipleri  Yeşil Kartlarını aldıkları makama geri vererek iptal ettirmek zorundadırlar.


Dilekçe
YEŞİL KART  BAŞVURU FORMU


Dilekçe
YEŞİL KART BAŞVURU DİLEKÇESİ

Telif Hakkı © 2020 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.