Arifiye Belediyesi
Ak Masa

Kamu Hizmetleri Standardı

FacebookTwitterGoogle bookmark

Arifiye Belediyesi Kamu Hizmetleri Sunumu Standardı

hizmet standardı

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)

1

Dilekçe Kaydı

 • Yazışma kurallarına uygun olarak yazılmış dilekçe

1 Dk.

2

Dilekçe Sonucu

 • Şikayet ve istek dilekçeleri ile ilgili olarak sahibine en geç olarak bilgi verilmesi süresi

15 Gün

3

Resmi Evrak Kaydı

 • Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydı ve ilgili birime sevki

2 Dk.

4

Resmi Evrak Kaydı

 • Belediyemizden çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların kaydedilmesi

2 Dk.

5

Telefonla ve internetten gelen şikayet ve isteklerin kaydedilip ilgili birime sevki

 • Başvuru sahibinin TC Kimlik Numarası, Telefon ve adres bilgileri

2 Dk.

6

Dilekçe,Resmi Evrak Kaydı


1 Dk.

7

Dilekçe,Resmi Evrak Kaydı


1 Dk.

8

Asker Aile Yardımı

 • Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Asker Evli ise U.A. Aile Cüzdanı Fotokopisi (Başvuru)

10 Dk.

9

Asker Aile Yardımı

 • Zabıta birimince düzenlenmiş araştırma formu
 • SGK, Vergi Dairesi/Mal Md.,İl/İlçe Tarım Md. Askerlik Şubesi, Belediye Emlak Servisi, Tapu Md. Tarafından düzenlenen araştırma formları

60 işgünü

10

Encümen Kararı

 • Çeşitli birimlerce gönderilen yazıların encümene havalesi

2 Dk.

11

Encümen Kararı

 • Belediye encümeni tarafından alınan kararların yazılması ve ilgili birimlere dağıtılması

8 Saat

12

Meclis 
Kararları

 • Belediye Meclis toplantısının gündeminin hazırlanarak, meclis üyelerine imza karşılığı tebliği, toplantı gününün halkımıza ilanı

8 Saat

13

Meclis 
Kararları

 • Belediye Meclisince alınan kararların yazımı, toplantı tutanağının  yazımı, onay gerektiren kararların Büyükşehir Belediyesine gönderimi

2 Gün

14

İhale İlanları

 • Belediyemiz birimleri tarafından yapılacak resmi ihalelerin ilanlarının Sakarya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Md.'ne sevki

5 Saat

15

Ödeme

 • Talep Formu, Teklifler, İrsaliye,Fatura,Mal Teslim Fişi

15 Dk.

16

Sosyal Yardım Talepleri

 • Muhtardan Fakirlik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokpisi
 • Nüfus Kayıt Örneği (Başvuru)

20 Dk.

17

Sosyal Yardım Talepleri

 • Yetkili kurumlarca verilmiş araştırma formları

30 işgünü

18

Nakdi Yardım

 • Muhtardan Fakirlik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokpisi
 • Nüfus Kayıt Örneği (Başvuru)

5 işgünü

19

Kültür ve Sanatsal Etkinlikler

 • Gerekli Planlama, gerekiyorsa ihale işlemleri

60 İşgünü

20

Yol, çöp şikayetleri

 • Başvuru sahibinin TC Kimlik Numarası
 • Telefon ve adres bilgileri

3 İşgünü

21

Park ve Bahçeler

 • Yatırım Planlama, proje ve ihale işlemleri

60 İşgünü

22

İmar Durumu

 • Tapu Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Kadastrodan alınmış Koordinatlı aplikasyon krokisi

5 İşgünü

23

İnşaat Ruhsatı

 • Başvuru Dosyası, (Tapu fotokopisi, imar durumu koordinatlı kroki,bina aplikasyon tutanağı,arsanın son halinin fotoğrafı, Projeler, Yapı Denetim Evrakları)
 • Müteahhit Evrakları
 • TUS Evrakları

30 İşgünü

24

Yapı Denetim Hakedişleri

 • Dilekçe, Hakediş Raporu
 • YİBF Formu
 • Dekont+Fatura, İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 • Sözleşme Fotokopisi
 • Personel Bildirgesi
 • Beton-Çelik-Çubuk Çekme Raporu
 • Beton Basınç Dayanım Raporu
 • Kalıp ve Demir imalat kontrol tutanağı, temel işlenmesi,seviyeye ati resim
 • Elektrik ve tesisatla ilgili raporlar

5 İşgünü

25

Yapı Kullanma İzin Belgesi

 • Bina işli krokisi, beton analiz sonuçları, demir analiz sonuçları
 • Yapı Denetim Firması Teknik Raporu (proje mühendislerinden teknik rapor)
 • İlgili kurumu kuruşlardan borcu olmadığına dair yazılar (SSK, Vergi Dairesi,ADASU)

5 İşgünü

26

İşyeri Ruhsat Denetimleri

 • Belediyemiz sınırları içinde bulunan sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerleri 6 Aylık periyotlar halinde denetlenip eksiklerin giderilmesi için 
  süre verilmektedir.

20 Gün

27

Köpek Şikayetleri

 • Başvuru sahibinin TC Kimlik Numarası, Telefon ve adres bilgileri

3 İşgünü

28

Hayvan ısırmaları

 • İlk Müdahale

30 Dk.

29

Hayvan ısırmaları

 • Isıran hayvanın yakalanarak inceleme için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi

1 işgünü

30

Anonslar

 • Cenaze ve kültürel etkinlik anonsları için Dilekçe

30 Dk.

31

Asker Aile Yardımı

 • Muhtaç kişilerin araştırılması için Asker Aile Yardımı Dosyası

1 işgünü

32

Cenaze İşlemleri

 • Yıkama aracı, nakil aracı hizmetleri için Ad,Soyad, telefon,adres bilgileri (Fen İşleri Md. İle koordineli)

1 Saat

33

Emlak Beyannamesi

 • Nüfus Cüzdanı, Tapu Fotokopisi, varsa veraset ilamı

5 Dk.

34

Vergi Tahsilatları

 • Emlak, ÇTV ve diğer vergi tahsilatları

1 Dk.

35

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları

Şahıslar için;
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Esnaf Sicil veya Ticaret Oda Kaydı
 • Sosyal Güvenlik Kapsamı
 • İşyeri kira ise kira kontratı
 • Ustalık Belgesi, İtfaiye Raporu.

Şirket İse;

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ticaret Odası Kaydı ve faaliyet alanlarının belirten sicil gazetesi.imza sirküleri
 • Ustalık Belgesi,İtfaiye Raporu tüm işyerleri için 

  Ortak olarak;
 • İşyeri isim levhası
 • Kontrollü veya faturalı yangın söndürme cihazı
 • Ecza Dolabı

5 İşgünü

36

Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı

 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

1 işgünü

37

ÇTV Beyannamesi

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İşyeri Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi

5 Dk.

38

İlan-Reklam Vergisi Beyanı

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
 • Ölçü Tespiti

5 Dk.

Telif Hakkı © 2020 ..:: T.C. Arifiye Belediyesi Resmi Web Sitesi ::... Tüm Hakları Saklıdır.

Adres: Arifbey Mah. Atatürk Cad. No:247 54580 Arifiye / SAKARYA Tel: 0264 2291010 Fax: 0264 2291012 E-Posta: bilgi @ arifiye.bel.tr
Bu web sitesi en iyi Microsoft Internet Explorer (v7.0 ve üzeri), Mozilla Firefox (v3.0 ve üzeri), Google Chrome (v7.0 ve üzeri) tarayıcılarıyla görüntülenir.