Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 1960' tan bu yana beşer yıllık nüfus sayımı verilere göre nüfus büyümesi yöntemi ile 2030 yılında 115.000'e ulaşılacağı hesaplanmaktadır. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre mevcut nüfus resmi olarak 38.156'dır. Bu rakama, ilçemize or-köy statüsünde bağlı olan köyler dahil değildir. Köyler de dahil edildiğinde 2013 yılı itibarı ile ilçe nüfusumuz 44.000 civarındadır. Bu da Arifiye'nin çevresinde bulunan sanayi alanlarının oluşundan kaynaklanmaktadır. Buna dayanılarak 1994 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli imar planlarına göre 1600ha.'lık alanın 1380ha. toplam planlı alanı kapsamaktadır. Nüfus 115.000 kişi net nüfus 289 kişi/ha. olarak hesaplanmıştır. Ancak 17 Ağustos- 12 Kasım 1999 deprem sonucu yapılan plan revizyonlarınagöre yapı yasaklı bölgelerin oluşması ve Jeolojik - Jeoteknik yönden yapılaşmaların kat adetlerinin azaltılması sonucu nüfus 62.000 kişi olarak hesaplanmıştır.

YILLARA GÖRE NÜFUS
YILLAR NÜFUS
1960 2827
1965 4972
1970 6288
1975 7690
1980 8899
1985 10945
1990 13111
2000 18580
2007 24148
2008 37290
2010 37864
2012 38293
2014 39024
2016 40568
2017 43234
2018 44315
2019 45375

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre; 2019 Aralık itibarıyla Arifiye’nin toplam nüfusu 45.375'tir.

MAHALLELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI
MAHALLE TOPLAM NÜFUS
ARİFBEY 12949
NEVİYE 7744
FATİH 5742
CUMHURİYET 3391
YUKARI KİRAZCA 2375
HANLI MERKEZ 1936
HANLIKÖY 1737
HANLI SAKARYA 1038
AŞAĞO KİRAZCA 1073
KEMALİYE 1014
KARAAPTİLER 1044
ADLİYE 1065
KİRAZCA 592
AHMEDİYE 576
HACIKÖY 583
ÇAYBAŞI FUADİYE 523
MOLLAKÖY 436
ÇINARDİBİ 302
TÜRKÇAYBAŞI 241
KIŞLAÇAY 284
SEMERCİLER 213
KUMBAŞI 140
BOĞAZKÖY 188
TOPLAM 45375


Arifiye'nin 1986-1991 yılları arasında gerek içme suyu isale hatların yenilenmesi ve imar planı kararları çerçevesinde kanalizasyon sistemin yapılması sonucu vatandaşlarımızın en büyük sorunları halledilmiş olup, bugün 52.km kanalizasyon, 60.km içme suyu şebekesi mevcuttur. Ayrıca 5000 ve 2000 tonluk iki adet su deposu hizmet vermektedir. Bu da gösteriyor ki Arifiye vatandaşlarımızın her türlü hizmetleri yerine getirilmektedir. Ayrıca Arifiye'de Arifbey Mahallesi tamamen doğalgaz hattı geçmiş olup bugün 1200 aboneye ulaşmıştır. Bundan başka iki adet Sağlık Ocağı hizmet vermektedir. Arifiye'nin yerleşim alanları içinde bugün 11 adet Camii ve ayrıca Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvası ile yaşlılar yurdu yer almaktadır.

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalardan anlaşılacağı gibi birbiri ile sınır komşusu olan Arifiye, Hanlı ve Nehirkent beldelerinin 5216 sayılı yasa gereği imar uygulama yönünden bağlı olan köylerle birlikte toplam alan 15.000 hektar alanı kapsamaktadır. Bu günkü sayıma göre toplam 44638 nüfusu kapsamaktadır. Bu üç beldenin doğusunda Sakarya nehri kuzeyinde E-5 karayolu, batısında Sapanca gölü ve güneyinde Geyve boğazı ile sınırlanmaktadır. Ülkemizin tüm ulaşım yolları bu bölgeden geçmekte olup ekonomik ve savunma yönünden ülkemizin önemli bir noktası olmuştur. Ayrıca ülkemizin batı ve doğuyu birbirine bağlayan tren yolu ile irtibatlandırılmıştır. Bu itibarla bu üç belde ülkemizin en önemli noktası olması ile kurtuluş savaşımızda da önemli bir yere sahiptir.

Başta Toyota (Nehirkent), Goodyear, Ootokar, Tankpalet gibi tesisler bu bölgede çok büyük işsizliği önlemiş ve ayrıca bölgenin sosyal ve ekonomik yönden kalkınması sağlamışlardır ve halende sağlamaktadırlar. Bundan başka büyük sanayi kuruluşlarına yan sanayi olarak hizmet veren küçük ölçekli sanayi tesisleri de ekonomimize çok büyük katkı sağlamaktadır. Buna dayalı olarak Sakarya ilinde 1. Organize Sanayi'nin tesisleri de bu bölgeyi daha güçlü hale getirmişlerdir.

Bundan başka sanayi tesislerine yan sanayi olarak hizmet veren küçük ölçekli sanayi tesisleri de bu üç belediyenin sınırları içinde yer almaktadır. Büyükşehir belediyemizce, şehir içinde yer alan otobüs terminalini Hanlı ve Arifiye beldelerinin kuzey kesişim noktasına yapmaya karar vermiş bulunmaktadır. Bütün olumlu hizmetlerinin ışığında, 3 belediyenin halen yürürlükte olan imar planlarına göre toplam 150 000 nüfus hesaplanmaktadır.

Ayrıca bu 3 belediyenin alt yapı donanımları eksiksiz olarak bitmiş olup hizmete açıktır. Bundan başka bu bölge eğitim ve sağlık açısından en ciddi alt yapıya sahiptir. Bunlardan bazıları Toyota Hastanesi tam teşekküllü olarak hizmet vermektedir. Eğitim açısından 5 (beş) adet lise 15 (on beş) adet ilköğretim okulu bulunmaktadır.

EKONOMİ

Arifiye'de genelde tarım ve hayvancılık ön planda iken, 1970'li yıllardan sonra giderek azalmaya başlamıştır. Goodyear Fabrikasının kurulmasına müteakip ülkemizin önde gelen Toyota, Otoyol, Otokar, Fruehauf, Tırsan ve Reysaş gibi firmalarının yapmış olduğu yatırımlar bölgeyi sanayi için gözde bir konuma getirmiştir.

Sakarya Oto Sanayi Sitesi

Marmara Bölgesinin en önemli oto sanayisinde biri olan Sakarya Oto Sanayi Sitesi'nin büyük bir bölümü ilçemiz sınırları içinde kalmaktadır.

1.Organize Sanayi Bölgesi

Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesi yüksek planlama kurulunun 07.06.1993 tarihli kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bu karara istinaden saptadığı tamamı Arifiye ilçesinde, kuzeyinde Hanlı Belediyesi, güneyinde Ankara - İstanbul TEM Otoyolu, doğusunda Sakarya Nehri ve batısında E-25 Eskişehir-Adapazarı yolu ile sınırlanmış 162 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. 162 hektarlık alanın 13.6 hektarı yollara 23.5 hektarı yeşil alanlara 3.8 hektarı sosyal tesis ve teknik destek alanlarına ve de 121.1 hektarı da sanayi parseli olarak ayrılmıştır. 121.1 hektardan oluşan sanayi alanı kuruluş anında irili ufaklı 63 adet sanayi parseline bölünmüştür. Altyapı çalışmaları 1995 yılında başlamış 2005 yılı sonu itibarı ile doğalgaz, asfaltlama, hızlı internet dahil tamamı bitirilmiştir. O tarih itibarı ile altyapı yatırımlarına 22 milyon dolar civarında harcama yapılmış ve hizmete sunulmuştur. Sakarya I. Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrika inşaatı 1995 yılında başlamış ve 1997 yılında bitirilmiştir. Bugün için bütün parsellerin tahsisi yapılmış, tahsisi yapılan arsalardan da 62 adedinde fabrika binaları bitmiş olup üretim devam etmektedir. Bölge sektörel açıdan incelendiğinde ağırlık Otomotiv yan sanayi olmak üzere Tekstil, Metal İşleri, Makine İmalatı, Elektrik - Elektronik, İnşaat ve İlaç sektörü temsilcilerinden oluşmaktadır. Ekonomideki dalgalanmalara bağlı olarak da 6500 ile 7500 civarında işçi çalışmaktadır.

Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali

D-100 Karayolu ile TEM otoyolunun kesiştiği noktada Hanlı bölgesindeki Eski Mısır Araştırma Merkezi`nin alanında yapımı tamamlanarak hizmete giren Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminali, ilimizin dışa açılan kapısı konumunda. Yeni terminalin toplam arsa alanı 83.076 metrekare. inşaat alanı ise 24.000 metrekare. Terminalin içerisinde modern bir yapıda olması gereken her unsur düşünülmüştür. Otobüsler için geniş peronlar, yolcuların ve işletmelerin kolaylıkla kullanabileceği yazıhaneler, alış veriş yapılabilmesi için dükkanlar, bürolar, bekleme alanları, kafeteryalar ve daha bir çok mekanlar. 30 Eylül 2011 tarihinde hizmete giren Şehirlerarası Otobüs Terminali ilçemize büyük bir canlılık getirmiştir.