Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

  

ÇAYIR TIRTILI MÜCADELESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

İklim şartlarının, Lepidoptera takımına bağlı zararlı türlerin biyolojisine uygun seyretmesi ve konukçusu olduğu ayçiçeği, mısır, yabancı otlar ve yeşil bitkilerin ekiliş alanlarının artması ile birlikte, Ülkemizde 2022 yılında çayır tırtılı zararı görülmüştür.

Çayır tırtılı zararlısı ile mücadelede kültürel önlemlerin alınması zararlı popülasyonunu azaltmak için önemlidir. 2023 yılı üretim sezonunda alınabilecek kültürel önlemler:

-Sonbaharda tarlalar derin sürülmelidir. Böylece pupa kokonlarının bir kısmı derine düşmekte ve kelebek toprak yüzüne çıkamamaktadır. Bir kısım kokonlar ise toprak yüzünde kalarak kuşlara yem olmakta veya kış soğuklarından olumsuz etkilenmektedir.

 -İlkbaharda yabancı ot mücadelesi önemlidir. İlk olarak yumurtalar yabancı otlara bırakıldığı için yumurta ve larvalar yok edilerek kültür bitkilerinde zarar oluşturması önlenmektedir.

 -Yonca, tırfıl, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesi popülasyonun azaltılması bakımından önemli bir yöntemdir.

-İlkbaharda diskaro ile toprak işlemesi yapılmalıdır. -Erken ekim yapılmalıdır.

 

 

İlan Olunur.

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

Bölgemizde Toprak Mahsulleri Ofisine ait Kabuklu Fındık Alım noktaları aşağıdaki yazıda belirtilmiştir. İlgililere önemle duyurulur...  

 

Duyuru Yazısı 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

  

ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

 

Ülkemizin içerisinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında, küresel ısınmanın etkisi ile orman yangınları açısından risk artmaktadır. Bunun sonucunda orman yangınlarında zarar gören alan miktarlarında artışlar meydana gelmektedir. Orman yangınlarının önlenmesi ve büyük orman yangınlarıyla karşılaşılmaması için, önümüzdeki dönemde bazı tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiştir. Bu kapsamda;

1-Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişlerin, mülki idare amirlerince ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanması,

2-Ormanlık alanlarda izin verilen yerler dışında kamp yapılmasına, mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi. Ayrıca avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi konusunda denetimlerin yapılması,

3-Ormanlara dört kilometre mesafede ve orman kanunun 31, 32'nci maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakılmasına müsaade edilmemesi,

4-Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması,

5- Orman yangınları esnasında Valiliğinize bağlı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait (Dozer, Loder, Greyder, Arazöz ve İtfaiye Aracı vb.) her türlü araç ve gereçlerin yangın mahalline intikallerinden sonra orman teşkilatının koordinesine verilmesi,

6- Halk arasında yangın çıkarma hastalığı olarak da bilinen 'Piromani' teşhisi konulmuş kişilerin orman yangını açısından riskli olan dönemlerde tedbir amaçlı gözetim altında tutulmaları,

7- Orman yangınına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile genel kolluk kuvvetleri başta olmak üzere diğer kolluk birimlerince düzenli şekilde devriyeler ile kontrollerin yapılması,

8-Orman Kanununun 81. maddesine göre ''Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi kendi köy hudutları içinde bulunan Devlet ormanlarının muhafazasında orman teşkilatı ile iş birliği yapmakla vazifelidir'' denilmektedir. Bu kapsamda muhtarlıklar tarafından ormanların yangınlara karşı muhafazasında köylerde gerekli tedbirler alınacak ve vatandaşlarımız uyarılacaktır.

İlan Olunur.

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 

 

TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELEDE BİLİNÇLİ VE TASARRUFLU SULAMA KONUSUNDA EĞİTİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Bakanlığımızca uygulanmakta olan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 2023-2027 dönemi çalışmaları kapsamında, eğitim ve yayım faaliyetleri planlanmaktadır.

 

İklim değişikliği ve tarımsal kuraklık etkileşiminde çevre dostu, etkin ve verimli sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, sulamanın bilinçli bir şekilde yapılması, çiftçilerin mevcut durumlarını analiz etme ve karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları geliştirme ve uygulama becerisi kazanmaları amacıyla yürütülen eğitim ve yayım faaliyetlerine 2023 yılında da devam edilecektir.

TABLO-1 Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi Modülleri

 

 

 

 

 

TABLO-2 Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitimi Modülleri

 

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Toprak, bitki ve su ilişkilerinin incelenmesi

Toprak, Bitki ve Su İlişkileri

40/16

2

Debi’nin tanımı ve borulardan akan suyun ölçülmesi

Debi ve Debinin Ölçülmesi

40/8

3

Pompa seçimi ve pompaların özelliklerinin belirlenmesi

Sulamada Kullanılan Pompalar

40/8

4

Yağmurlama sulama sistemleri işletmeciliği

Yağmurlama Sulama Sistemleri

40/24

5

Damla sulama sistemleri işletmeciliği

Damla Sulama Sistemleri

40/24

TOPLAM

200/80

 

Tablo-1 ve Tablo-2’de bulunan konularla ilgili MEB Onaylı Modüler Eğitimler ile Adana-TAYEM veya Söke-TAYEM’e teknik inceleme gezisi düzenlenmesi, yeterli katılım olması halinde planlanan çalışmalar arasındadır.          

Eğitim almak isteyen çiftçilerimizin 29 Temmuz 2022 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

Daha detaylı bilgi için çiftçilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

 

İlan Olunur.14/06/2022

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 ANIZ YAKMANIN ZARARLARINA İLİŞKİN DUYURU

 Hububat hasadından sonra, kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü,  bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak, hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde, anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

 

Fındık bahçesi temizliği ile diğer bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla anız ve benzeri bitki örtüsü yakılmasından kaynaklanan orman yangınlarının yoğun olduğu gözlenmiş olup, tarla sahiplerince kesinlikle anız yakılmaması, yakan kişilere idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Çobanların, arıcıların ve avcıların orman içinde ve bitişiğinde yangına sebebiyet verecek davranışlarda bulunmalarına ve özellikle seyyar arıcıların yangına hassas ağaçlandırma sahalarında konaklamalarına izin verilmeyecektir.

 

Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden ( anızlardan ) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

 

Kırsal alanda çalışan biçerdöverler dahil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulacaktır.

 

Anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır.

 

Anız yakmanın zararları sadece bunlarla sınırlı değildir. Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:

1-        Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Toprak organik maddesi yok edildiğinden, toprak verimliliği azalır, canlılarının beslenme ortamı yok edilir. 

2-        Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.

3-        Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.

4-        Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun, Ek-1 Maddesinin (Ek:26/4/2006-5491/23 md.) ‘c’ bendinde ‘Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır.

Yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için çiftçilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

İlan Olunur.14/06/2022

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

 

 

İlan Olunur.30/03/2022

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri