Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

 ANIZ YAKMANIN ZARARLARINA İLİŞKİN DUYURU

 Hububat hasadından sonra, kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak, toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi, yabancı ot kontrolü,  bitki artıklarını en ucuz maliyetle ortadan kaldırmak, hasat sonrası artıkların ekonomik bir değer taşımadığı düşünceleri ile çoğu zaman bir alışkanlık haline geldiği için yasak olduğu halde, anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.

 

Fındık bahçesi temizliği ile diğer bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla anız ve benzeri bitki örtüsü yakılmasından kaynaklanan orman yangınlarının yoğun olduğu gözlenmiş olup, tarla sahiplerince kesinlikle anız yakılmaması, yakan kişilere idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Çobanların, arıcıların ve avcıların orman içinde ve bitişiğinde yangına sebebiyet verecek davranışlarda bulunmalarına ve özellikle seyyar arıcıların yangına hassas ağaçlandırma sahalarında konaklamalarına izin verilmeyecektir.

 

Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden ( anızlardan ) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

 

Kırsal alanda çalışan biçerdöverler dahil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulacaktır.

 

Anızın yakılması orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açması, hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskleri ortaya çıkarmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır.

 

Anız yakmanın zararları sadece bunlarla sınırlı değildir. Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:

1-        Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur. Toprak organik maddesi yok edildiğinden, toprak verimliliği azalır, canlılarının beslenme ortamı yok edilir. 

2-        Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.

3-        Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.

4-        Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun, Ek-1 Maddesinin (Ek:26/4/2006-5491/23 md.) ‘c’ bendinde ‘Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır.

Yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

 

Daha detaylı bilgi için çiftçilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

İlan Olunur.14/06/2022

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

 

 

İlan Olunur.30/03/2022

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri