Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden:

  

İLAN  ) ARICILIKTA ZİRAİ MÜCADELE TEDBİRLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

      Bitkisel üretimde önemli kayıplara yol açan zararlı organizmalara karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zirai mücadele yapılmaktadır. Zirai mücadele uygulamalarında sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması, insan ve çevre sağlığına duyarlı entegre mücadele prensipleri çerçevesinde öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele yöntemleri tavsiye edilmekte; en son çare olarak kimyasal mücadele yapılması önerilmektedir.

            Bu doğrultuda ülkemiz arıcılığının bitkisel üretimde kullanılan zirai mücadele ilaçları nedeniyle zarar görmemesi amacıyla;

 

- Mevcut imkanlar ölçüsünde arılıkların zirai mücadele yapılan alanlardan uzak yerlerde bulunmasına ve gezginci arıcılara konaklama izni verilirken yoğun zirai mücadele yapılan alanların uzağında yerleşme planlarının yapılmasına özen gösterilmelidir.

- Zirai mücadele uygulamalarında öncelikli olarak arılar için zehirli olmayan bitki koruma ürünlerinin (BKÜ) seçiminin yapılması gerekmektedir.

- Kullanılan BKÜ'nün artık ve ambalajlarının kullanıcıları tarafından uygun şekilde imha edilmesi gerekmektedir.

- Zirai mücadele yapılırken su kaynaklarına BKÜ bulaştırılmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

- BKÜ uygulaması ile hasat arasında geçmesi gereken süreye ve koruyucu güvenlik tedbirlerine uyulması gerekmektedir.

 

- Üreticilerin Bitki Koruma Ürünlerini kullanmadan en az 7 gün önce arı üreticilerine haber vermeleri gerekmektedir.

 

- Üreticilerin, bitki koruma ürünlerini, etiket bilgilerine uygun olarak doğru zamanda ve doğru dozda uygun makine ile kullanmaları gerekmektedir.

 

- Zararlıları baskı altında tutmada ‘Entegre Mücadele’ prensipleri uygulanmalı, zorunlu olmadıkça ilaçlama yapılmamalıdır.

 

- İlaç kullanımı zorunlu ise; arılara toksisitesi düşük ilaçlar tercih edilmelidir. Genel olarak toz halindeki ilaçlar, sıvı olarak atılanlara oranla arılarda daha fazla toksik etki bırakmaktadır. Diğer taraftan, ıslanabilir toz (WP) ilaçlar, emülsiyon konsantre (EC) olanlardan daha uzun süre kalıcı etki göstermektedirler ki, bu da arıların olumsuz yönde etkilenmelerine sebep olmaktadır. Bunun nedeni; arının vücut kıllarının toz zerrecikleri tutabilecek yapıda olmasındandır. Ayrıca sıvı ilaçlara çözücü ve yağlı maddelerin katılması, yapıştırıcıların ilavesi, arılara olan toksisiteyi kısmen de olsa düşürmektedir. Sıvı olarak atılan ilaçlarda partiküllerin küçük olması, yine arılara olan olumsuz etkinin daha düşük oranda olmasına olanak sağlamaktadır. Granül formülasyondaki ilaçların arılara teması olmadığı için daha emin ilaçlardır.

- İlaçlama yapılmadan önce mutlaka çevredeki arıcılar haberdar edilmeli, gerekli önlemleri almaları sağlanmalıdır.

- İlaçlama; arı ve diğer faydalıların aktif olduğu gündüz saatlerinde yapılmamalı; akşam, gerekirse gece veya sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır.

- Bahçelerde ağaçlar altında veya yakınında bulunan çiçekli bitkiler ilaçlamadan önce biçilmelidir.

             

Daha detaylı bilgi için çiftçilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

 

İlan Olunur.08/02/2024

 

 

Adres: Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  

Tel: 0 264 229 22 16

           

 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İletişim Bilgileri