Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğünden:

  

İLAN ) TAZMİNATA ESAS CETVELLER...

        Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğünün 6831 Sayılı Kanunun 2896 sayılı kanun ile değişik 112- 13 maddesine göre İşletme Müdürlüğümüze en yakın satış istif yeri olan Söğütlü - Soğucak Satış İstif yerinde  2023  yılında  yapılan  açık  arttırmalı  satış  ortalamalarından  Kesim,  Taşıma  ve  istif  giderleri düşülmek  suretiyle  bulunan  tazminata  esas  orman  emvali  birim fiyatlarını  gösterir  cetveller ekte sunulmuştur.

 

         İlan Olunur. 16/02/2024

 

         Tazminat cetvellerini görüntülemek için tıklayınız...