İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 43 No’lu düzenleme sahası içerisinde kalan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18’nci maddesine göre hazırlanan Arazi ve Arsa Düzenlemesi dosyası...

      Belediyemiz Encümeninin 24.07.2019 tarih ve 2019/105 sayılı kararı ile onanan; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 43 No’lu düzenleme sahası içerisinde kalan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18’nci maddesine göre hazırlanan Arazi ve Arsa Düzenlemesi dosyası, 24.05.2024 – 24.06.2024 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılmıştır.

       İlgililere önemle duyurulur…

       Plan Görseli için tıklayınız...           Plan Resim Görseli için tıklayınız...    Encümen Kararı için tıklayınız...