İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kampus Alanı ile ilgili 78 No'lu imar uygulaması...

      İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 108 ada 1 No’lu parsel, 109 ada 1 No’lu parsel, 110 ada 1-2 No’lu parseller, 111 ada 1 No’lu parsel, 112 ada 1-2-3-4 No’lu parseller, 113 ada 1-2 No’lu parseller, 114 ada 1-2 No’lu parseller, 115 ada 1-2-3-4-5 No’lu parseller, 116 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No’lu parseller, 854 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 No’lu parseller, 855 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 No’lu parseller, 895 ada 1 No’lu parsel, 920 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 No’lu parseller, 921 ada 1-2-3-4-5-6 No’lu parseller, 922 ada 1 No’lu parsel, 923 ada 1 No’lu parsel, 924 ada 1 No’lu parsel, 925 ada 1-2-3-4-5-6-7 No’lu parseller, 926 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-21-22 No’lu parseller, 940 ada 1-2-10-13-15 No’lu parseller, 942 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 No’lu parseller, 943 ada 1-2-3-4-5 No’lu parseller, 944 ada 1-2-3-4-5-6-7-10-12-13 No’lu parseller, 945 ada 1-2-7-8 No’lu parseller, 946 ada 1 No’lu parsellerin bulunduğu yaklaşık 100 hektar alanda Belediyemiz Encümeninin 27.12.2023 tarih ve 2023/294 sayılı kararı ile onaylanan 78 No’lu imar uygulaması askı ilanı, Belediyemiz ilan panosunda ve web sitemizde askı ilanına çıkarılmıştır.

       İlgililere önemle duyurulur... 

       Plan Resim Görseli için tıklayınız...