• Bir kadın evlendikten sonra da kendi soyadını kullanmaya devam edebilmek için ne yapmalıdır?

Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesidir. Belediye evlendirme memurluğumuzdan temin edilecek formu doldurarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

  • Bir Türk’ün bir yabancı veya iki yabancının birbirileriyle Türkiye’de evlenme koşulları nelerdir?

Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe "Evlenme Ehliyet Belgesi" alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler. Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi'ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir. Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını soyadını ana ve baba adı ve doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup, bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.

  • İkamet edilen adres dışında bir yerde evlenebilmek için ne yapılmalıdır?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

  • Evlilik işlemleri sonrası hak edilen belgeler nelerdir?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

  • İstendiği takdirde dini nikâh ne zaman yapılabilir?

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.


Evlendirme Memurluğu İletişim Bilgileri