Belediye sınırları içerisinde sinema, atari salonu, gazino, bilardo salonu işletenler 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu gereğince eğlence vergisi ödemek ve aşağıdaki işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Gerekli Belgeler:

Belediye gelir sevisi tahakkuk şefliğinden temin edilecek eğlence vergisi beyannamesi.

Yapılacak İşlemler:

Belediye gelir servisi tahakkuk şefliğinden temin edeceğiniz eğlence vergisi beyannamesini doldurarak tahakkuk fişi kestirmek suretiyle verginizi tahakkuk ettirebilir, veznelere ödeme yapabilirsiniz.


Gelir Servisi İletişim Bilgileri