Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No:16
54580 Arifiye / SAKARYA
(264) 229 04 71

?