Başvurularda Gerekli Belgeler

 • Dilekçe.
 • Tapu.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Tadilat harcı makbuzu.
 • Plan tadilatının yapıldığı parsele ait imar-inşaat şeklini gösterir imar durumu (son 1 sene içinde alınmış olması gerekiyor).
 • Plan tadilatının etkilediği diğer parsel maliklerinin noter tasdikli muvafakat nameleri.
 • Gerekli kurum görüşleri.
 • Plan tadilatı gerekçeli rapor.
 • Plan tadilatı örneği (5 takım ) ve sayısalı.
 • Tadilatın içerdiği alanın birkaç cepheden çekilmiş fotoğrafı.

İmar Planına Askı Süresinde İtiraz

İmar planının onaylandığı tarihten itibaren ilgili, 30 gün içerisinde itiraz edebilir.

İtiraz İçin Yapılacak İşlemler

 • Tapu ve çap (Tapu Müdürlüğü'nden).
 • Gerekli itiraz raporu ve dilekçe örneği.
 • Varsa plan teklifi.

İmar ve Şehircilik Birimi İletişim Bilgileri