Evlenme Başvurusunda Aranan Şartlar

 • Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak hâkim, olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.
 • 17 yaşını dolduran kadın ve erkeklerin evlenmeleri anne, baba veya vasisinin izniyle gerçekleşir.
 • Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir).
 • Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
 • Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler, gaiplik durumunda evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
 • Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
 • Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
 • Eşi ölen veya boşanan kadın iddet müddetini (300 gün) beklemek zorundadır. Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır. Süreyi beklemeden evlenmek için iddet müddetini (Boşanma veya kocasının ölmesinden ötürü yeniden evlenecek olan kadının beklemesi gereken süre) Sulh Hukuk Mahkemesi'nden kaldırarak, kararı belediye nikâh memurluğuna getirmesi gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

 • Evlenme dosyası (Arifiye Belediyesi evlendirme memurluğundan).
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanları.
 • 5'er adet vesikalık fotoğraf.
 • Aile hekimliğinden sağlık raporu.
 • Evlenme ehliyet belgesi - evlenme beyannamesi (Evlenme Memurluğu veya Arifiye Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden alınabilir).
 • Yaşı küçük ve hacir altına alınmış olanlar için Noter tasdikli muvafakat belgesi.

Başvuru Yöntemi

 • Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, ülkemizde bulunan, diledikleri belediye evlendirme memurluğuna birlikte yazılı olarak başvururlar.
 • Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.
 • Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.
 • Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekâletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

Evlendirme Memurluğu İletişim Bilgileri