Başvurularda Gerekli Belgeler

  • Dilekçe.
  • Tapu fotokopisi.
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • Kadastrodan alınmış koordinatlı aplikasyon krokisi.

İmar ve Şehircilik Birimi İletişim Bilgileri