KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

  • Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
  • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
  • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
  • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
  • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
  • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
  • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

İsmail KARAKULLUKÇU

Belediye Başkanı

 

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ

ADI GÖREVİ
Cemalettin SAYDAM Meclis Başkan Vekili
Cesim ÇELİK Meclis Başkan Vekili

 

MECLİS KATİPLERİ

ADI GÖREVİ
Mehmet AYVAZ Meclis Katibi
Serap YILDIZ Meclis Katibi

 

ARABULUCULUK KOMİSYONU

ADI GÖREVİ
Av. Özay TURAN Komisyon Başkanı
... Komisyon Üyesi
Adnan AĞIRMAN Komisyon Üyesi

DENETİM KOMİSYONU

ADI GÖREVİ
... Komisyon Başkanı
... Komisyon Üyesi
Yaşar BEĞEN Komisyon Üyesi

İMAR KOMİSYONU

ADI GÖREVİ
... Komisyon Başkanı
Mehmet AYVAZ Komisyon Üyesi
Mehmet Erhan ÇETİN Komisyon Üyesi
Serap YILDIZ Komisyon Üyesi
... Komisyon Üyesi

BÜTÇE KOMİSYONU

ADI GÖREVİ
Yaşar BEĞEN Komisyon Başkanı
Nuri Yavaş Komisyon Üyesi
Cesim ÇELİK Komisyon Üyesi
... Komisyon Üyesi
... Komisyon Üyesi